De Lening Makelaar

Bereken uw lening

Netto salaris:

Netto salaris partner:

Huur / hypotheek:

Ja Nee
U kunt maximaal lenen:

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Leningmakelaar onderdeel van Fynthese Consultancy VOF (verder te noemen De Leningmakelaar).

De op deze website verstrekte informatie is geen aanbod of advies of financiële dienst. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Leningmakelaar. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk of niet commercieel gebruik.

De informatie op de websites van De Leningmakelaar wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. De door De Leningmakelaar verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief. De Leningmakelaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Leningmakelaar kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is De Leningmakelaar niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De Leningmakelaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Deze website kan links naar derden bevatten, De Leningmakelaar heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van websites van deze derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Leningmakelaar websites zijn technisch verbonden met systemen van derde partijen. Dit betekent dat bij het opvragen van een pagina uw webbrowser mogelijk ook contact maakt met de systemen van de derde partijen. De Leningmakelaar is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

De Leningmakelaar houdt op haar websites gegevens van uw bezoek bij. Dit gebeurt ter verbetering van de website. De Leningmakelaar maakt onder meer gebruik van de software Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Persoonlijke Lening () Rente% Kosten Maandtermijn Looptijd mnd
Doorlopend Krediet () Rente% Kosten Maandtermijn Looptijd mnd
Geen voorkeur